„Ти и Lidl за по-добър живот" 2020 г.

През 2020 г., в условията на COVID-19, равностойността на събрания фонд бе дарена на Министерството на здравеопазването за закупуването на респиратори за 8 болници, заедно с необходимото оборудване и консумативи.

През 2020 г., в условията на COVID-19, равностойността на събрания фонд бе дарена на Министерството на здравеопазването за закупуването на респиратори за 8 болници, заедно с необходимото оборудване и консумативи.