Организация: Сдружение “Образователна общност - Варна”

Населено място: Варна

Година: 2022

Област: Образование

Проектът цели да улесни интеграцията и да мотивира начинаещите учители да развият професионални умения и да придобият самоувереност в класната стая като активни и компетентни участници в учебния процес.

Организация: Народно читалище "Просвета 1927“

Населено място: Бургас

Година: 2022

Област: Образование

Целта на проекта е да провокира интереса на деца и техните родители към книгите и четенето чрез изграждане и предоставяне на две нови арт пространства и поредица от активности и образователни събития.

Организация: УН Национално музикално училище

Населено място: София

Година: 2022

Област: Образование

С цел преодоляване на обучителни затруднения, възникнали вследствие на провежданото обучение от разстояние в електронна среда по време на студените месеци в изминалите две години, училището се нуждае от оборудване на звукозаписно студио.

Организация: СНЦ Европейски инициативи без граници

Населено място: Русе

Година: 2022

Област: Образование

Чрез проект „Да се заровим в миналото“ ще бъдат реализирани поредица от лекции, които имат за цел да представят какво е да си археолог на децата от началните класове в град Русе.

Организация: Фондация "Силата на глухите деца"

Населено място: Владая

Година: 2022

Област: Образование

Проектът има за цел създаването на подробна концепция за ЖЕСТОВ РЕЧНИК с включени основни понятия, свързани с обучението в началното училище. Речникът обхваща поне 1000 речникови единици.

Организация: Народно читалище "Просвета-1951г.-кв. Златари"

Населено място: Габрово

Година: 2022

Област: Образование

Проектът цели да формира у младото поколение отговорно поведение на пътя чрез поредица от обучения по БДП, предназначени за 2 възрастови групи: за деца в детските градини на гр. Габрово и за ученици от 10-ти, 11-ти и 12-ти клас.