Организация: Сдружение "Училищно настоятелство при ОУ "Христо Ботев", кв. Долно Езерово

Населено място: Бургас

Година: 2021

Област: Образование

Създаването на „Градина за учене“ допринася за изграждане на екологична култура и съзнание за опазване на околната среда у децата.

Организация: Сдружение “Троян в бъдещето”

Населено място: Троян

Година: 2021

Област: Образование

Проектът предвижда изграждането на модерна спортна база (стрийт фитнес комплект) за изграждане на умствените и физически умения.

Организация: Народно читалище “Просвета 1899”

Населено място: с. Крушовица, обл. Враца

Година: 2021

Област: Образование

В рамките на проекта се изгражда спортна площадка за стрийт фитнес и се дава възможност за активно спортуване на децата и младежите в с. Крушовица, общ. Мизия, и съседните населени места.

Организация: Сдружение „ПМГ-Надежда”

Населено място: Ловеч

Година: 2021

Област: Образование

Проектът “Дигитален център Родолюбие“ се фокусира върху разширяването на електронното и онлайн обучението, чрез прилагането на нови методи на преподаване.

Организация: Сдружение “ИМКА”

Населено място: Габрово

Година: 2021

Област: Образование

Проектът внася позитивна промяна във взаимоотношенията между учители, ученици и родители, преодолявайки някои от негативните въздействия на пандемията от COVID 19.

Организация: Сдружение “Дете и пространство”

Населено място: София

Година: 2021

Област: Образование

Целта на проекта е да се осъвремени и надгради знанието на родителите на малки деца, както и да се предостави практическа информация чрез разработването и популяризирането на „Уроци по живо общуване с детето“.