Организация: Враца софтуер общество

Населено място: Враца

Година: 2019

Област: Образование

Проектът цели да подпомогне поне трима души да започнат работа в дизайн агенции във Враца и да вдъхнови още 50 младежи да участват в конкурси и състезания.

Организация: СНЦ „Настоятелство на родители и общественици при ДГ N59, Елхица“

Населено място: София

Година: 2019

Област: Образование

Проектът предвижда създаване на мултисензорна образователна градина в двора на детската градина, чрез която да се осигури подкрепяща и развиваща среда за 27-те дечица със СОП.

Организация: Обсерватория за идеи 2D

Населено място: Габрово

Година: 2019

Област: Образование

Проектът цели да промени мисленето на децата, като ги запознае с важните проблеми на околната среда.

Организация: СНЦ „Български географски портал – Географ БГ“

Населено място: София

Година: 2019

Област: Образование

Проектът цели учителите в основното образование да придобият актуална професионална квалификация чрез съвременни и иновативни арт-технологии.

Организация: УН към 131 СУ „Климент Аркадиевич Тимирязев“

Населено място: София

Година: 2019

Област: Образование

Чрез проекта ще бъде осигурено модерно библиотечно обзавеждане, удобни мебели и подходящо оборудване.

Организация: УН към ПМГ „Св. Климент Охридски“

Населено място: Силистра

Година: 2019

Област: Образование

Проект за превръщане на стая в ПМГ в стая по роботика с цел създаването на учебна среда, която да е отворена към динамиката на науката, технологиите и обществото.