Организация: Сдружение „НИШАН“

Населено място: София

Година: 2018

Област: Образование

Проектът цели да запознае деца по интересен начин с различни български обичаи.

Организация: Сдружение „Спортен клуб "Пирин - 160"

Населено място: Благоевград

Година: 2018

Област: Образование

Проектът цели повишаване на културата за пожарна безопасност и развиване на умения за справяне в такива ситуации.

Организация: Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „Научно-образователен център за наука, технологии, инженерство, математика и изкуства - СТЕАМ“

Населено място: Шумен

Година: 2018

Област: Образование

Проектът цели създаване на дендрологичен маршрут за опознаване на дърветата и храстите в Шумен.

Организация: Фондация „Лърн"

Населено място: София

Година: 2018

Област: Образование

Проектът цели да запълни липсата на здравно образование в училище.

Организация: Сдружение „Образование и здраве"

Населено място: Пловдив

Година: 2018

Област: Образование

Проектът цели да създаде позитивна и приятелска среда за малките пациенти в УМБАЛ „Св. Георги“

Организация: Сдружение „Регионално сдружение на научно-техническите съюзи“

Населено място: Смолян

Година: 2018

Област: Образование

Проектът цели да възвърне интереса на децата в Смолян към магията на точните науки.