Достъп до култура и образование за всеки

Лидл България подпомага проект за по-голяма достъпност за незрящи

Технологиите и иновациите задават безпрецедентна динамика на развитие, а достъпът до възможности за забавление и знания се разширява в немислим досега мащаб. Но не бива да забравяме, че има членове на нашето общество, които могат да бъдат изключени от този процес. Ето защо днес в още по-голяма степен приобщаването и равенството трябва да заемат все по-централно място. И затова е още по-ценно, когато сме свидетели как активното гражданско участие може да доведе до сбъдването на смели идеи, които подобряват живота на хората в неравностойно положение. Пример за точно това е един иновативен проект, финансиран от инициативата „Ти и Lidl за по-добър живот“, който дава достъп до културни преживявания и образование за хора със зрителни увреждания.

Проектът „Иновативна достъпност до изкуство и образование“ е реализиран от сдружение „Забелски глас“, по идея на поета Иван Карастоянов, зрително затруднен студент в двегодишната професионална квалификация „Авторски театър“ на Софийския университет. Те създават два тактилни макета на залата на Университетския театър „Алма Алтер“ и на сградата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Чрез тях незрящите могат да се докоснат до формата на залата и на сградата, както и да се запознаят с разположението на пространствата в тях.

Важната роля на проекта за общността е, че той създава възможности за ученици, студенти и възрастни посетители с частично или напълно изгубено зрение да се обучават, да участват в културния живот и да се наслаждават на изкуството, точно както всеки друг гражданин. Проектът не само ги прави по-сигурни и уверени, когато посещават университета и участват в занимания, но и разширява хоризонтите им към знание и театър.

Макетите бяха представени в училището за деца с нарушено зрение през април, а доскоро бяха изложени в читалището „Луи Брайл 1928“. В края на май там се състоя традиционното събитие за общността, което включва състезания по правилно писане, бързо и правилно четене, както и по-изразително четене на брайл. Докато очакват своя ред, участниците и посетителите имаха възможността да се докоснат до тактилните макети, които бяха изложени в читалищното фоайе. В началото на месец юли предстои официалното им представяне на специално събитие в двора на Софийски университет, преди театрално представление, в което двете главни роли ще бъдат изпълнени от незрящите актьори Андриян Асенов и Моника Методиева.

Проектът „Иновативна достъпност до изкуство и образование“ е само една стъпка в мисията на инициативата „Ти и Lidl за по-добър живот“, а именно да помага на местните общности в цялата страна да водят по-качествен и пълноценен начин на живот. От 2017 г. насам инициативата е подкрепила 119 граждански идеи в 58 населени места с обща сума от 915 000 лева. Чрез тях са били достигнати над половин милион българи, а броят им нараства, защото голяма част от проектите продължават да оказват влияние и след приключване на отчетния период от една година. Партньори на инициативата са Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Българския Дарителски Форум.

Източник: standartnews.com