Над половин милион българи са достигнати през „Ти и Lidl за по-добър живот“

Лидл България публикува обновената карта на въздействието от най-голямата си социална инициатива „Ти и Lidl за по-добър живот“. Това се случва близо месец, след като компанията обяви новите одобрени за финансиране граждански проекти за 2022 г. Заедно с тазгодишните резултати от 2017 г. насам инициативата е достигнала до над половин милион българи, или общо 550 191 души. Картата на въздействието показва разпределението на средствата, проектите и броя преки и непреки бенефициенти, достигнати в отделните области и региони на страната. За пет години през програмата Лидл България е подкрепила 119 граждански идеи в 58 населени места в 25 области в цялата страна с общ фонд от 915 000 лв. Проектите са разпределени в три ключови сфери: образование, култура и историческо наследство и околна среда.

“Щастливи сме, че с всяко следващо издание на „Ти и Lidl за по-добър живот“ достигаме до все повече хора в цялата страна. По този начин заедно с активния граждански сектор допринасяме за по-качествения и пълноценен начин на живот на българите. Работим локално с местните общности, но както показва и картата на въздействието от инициативата, ефектът е национален. Изключително важно е също, че този ефект е с продължително действие. Промяната в нагласите сред хората, придобитите или усъвършенствани умения и знания, съхраненото културно и историческо наследство, новите възможности за хора в неравностойно положение, облагородените райони и защитени животински видове – всичко това е инвестиция в нашето по-добро утре“, сподели Милена Драгийска, изпълнителен директор на Лидл България.

В обновените резултати тази година на челно място по въздействие от инициативата е Югозападния регион на страната, в който са финансирани общо 37 проекта на стойност 285 588 лв., достигащи до 170 477 души. На второ място се нарежда Южен централен регион с 21 проекта и 133 645 преки и непреки ползватели, следван от Североизточен регион, в който 16 проекта достигат до 79 636 души. Интересен фактор е и появата на нови две области на картата – Монтана и Кърджали, благодарение на някои от новите проекти от последните две години. Само в тези две области финансираните проекти достигат до близо 50 000 души.

Картата на въздействието показва отчетените данни за броя достигнати хора за първата година от реализацията на проектите. Много от тях обаче продължават да действат и след приключване на финансирането, достигат до много повече бенефициенти и ефектът от тях се мултиплицира във времето.