Наръчник за изпълнение на дейностите, свързани с визуализацията и популяризиране на проектите, подкрепени в най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за нашето утре”

Необходими документи за одобрени проекти.

Преди да попълните формуляра за кандидатстване, уверете се, че сте запознати с пълните ОБЩИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ на инициативата „Ти и Lidl за нашето утре“ за област #BeVocal.

Преди да попълните формуляра за кандидатстване, уверете се, че сте запознати с пълните ОБЩИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ на инициативата „Ти и Lidl за нашето утре“ за областите #BeGreen, #BeFair, #BeActive и #BeLocal. *Общите условия на област BeVocal може да намерите на този линк.