Създаването на „Градина за учене“ допринася за изграждане на екологична култура и съзнание за опазване на околната среда у децата.

Проектът предвижда изграждането на модерна спортна база (стрийт фитнес комплект) за изграждане на умствените и физически умения.

В рамките на проекта се изгражда спортна площадка за стрийт фитнес и се дава възможност за активно спортуване на децата и младежите в с. Крушовица, общ. Мизия, и съседните населени места.

Проектът “Дигитален център Родолюбие“ се фокусира върху разширяването на електронното и онлайн обучението, чрез прилагането на нови методи на преподаване.

Проектът внася позитивна промяна във взаимоотношенията между учители, ученици и родители, преодолявайки някои от негативните въздействия на пандемията от COVID 19.

Целта на проекта е да се осъвремени и надгради знанието на родителите на малки деца, както и да се предостави практическа информация чрез разработването и популяризирането на „Уроци по живо общуване с детето“.