#BeFair: Равни възможности за всеки са ключът към по-справедливо утре

Дискриминация, социално изключване и неравенство, нарушени човешки права… Няма ден, в който тези теми да не попадат в новинарския поток през различни човешки съдби. Няма и общество, което напълно да е намерило решение за тези проблеми. Разликата е само в това доколко всяка държава осъзнава важността им, извежда ги напред в публичния разговор и се стреми да създава култура на толерантност, подход на разбиране и емпатия между групите в социума.

В основата на този стремеж стои фундаменталната идея, че всеки заслужава равни възможности, независимо от своя пол, произход, възраст, сексуална ориентация, религия, доход, здравен статус или убеждения.

Точно в това отношение към слабия, различния, уязвимия проличава нивото на развитие на всяко общество и неговата зрялост.

В стремежа си към по-справедливо утре е важно не само открито да заговорим за тези проблеми, а и да започнем да търсим тяхното решаване.

Това е и мотивът на Лидл България да включи в обновената си социално отговорна инициатива „Ти и Lidl за нашето утре“ тази тема. Програмата подкрепя от 2017 г. проекти на граждански организации от цяла България, като за 5 издания до момента е дарила общ фонд от близо 1 млн. лв. за финансиране на 119 вдъхновяващи идеи на местните общности. Досега фокусът беше върху проекти свързани с образованието, опазването на околната среда и съхранението на богатата българска култура и историческо наследство. Към тях, за да отговори още по-всеобхватно на предизвикателствата пред обществото, Лидл България добави и новата област за подкрепа – #BeFair.

Тя предоставя възможност за финансиране на проекти, които пряко се занимават с тези критични проблеми – дискриминацията, достойнството и правата на човека, зачитане на многообразието, изолацията и неравенствата в общностите. Особено внимание ще бъде отделено тази година на проекти, които се фокусират върху възможността за включване на хората със специални потребности. Затова ще бъде даден и допълнителен грант под патронажа на проф. д-р Диана Ковачева, омбудсман на Република България. Той ще бъде насочен конкретно към подкрепа на децата със специални образователни нужди.

Кандидатстването с проекти е отворено до 28 октомври, а документите се подават през платформата на инициативата – www.tilidl.bg. Останалите 4 области в новото издание на програмата са #BeGreen за опазване на околната среда, #BeLocal за проекти, свързани с култура и опазване на историческото ни наследство, #BeАctive с фокус активния начин на живот, както и другата нова категория – #BeVocal, насочена към медийни и журналистически проекти, които да популяризират добри примери на гражданска активност в страната.

Източник: vesti.bg