#BeFair: Осем идеи за социално равенство и приобщаване

Ако има едно нещо, което да обединява различните философски течения през последните 4 века – от Просвещението до наши дни, то е разбирането за равенството между хората по отношение на правата и задълженията им към обществото. Познато е повече като социално равенство и логично води до признаването като изконна човешка потребност на правото да принадлежиш, да се вписваш в своята социална среда, да ползваш ресурсите й, за да се развиваш и след това да допринасяш  за нейното благо и развитие.

Идеята за социално равенство, наред с приобщаването, е ключова и за най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за нашето утре“. Програмата финансира проекти на граждански организации, младежи до 18 г. и журналисти, които имат за цел да променят живота на хората към по-добро.

Шестото издание на инициативата ще подкрепи финансово със сумата от 365 хил. лв. общо 36 проекта, разпределени в пет тематични области. Социално равенство и приобщаване, обединени под името #BeFair, са едната от целевите области на програмата, в която одобрените за финансиране проекти, са осем.

Те ще се реализират в София, Хасково и Добрич и се очаква да подобрят ежедневието на стотици хора не само в следващите месеци, а и дългосрочно.

Кои са социалните идеи, които „Ти и Lidl за нашето утре“ подкрепя?

За незрящите деца – триизмерни модели на световни забележителности

Националното читалище на слепите „Луи Брайл 1928” ще създаде триизмерни модели на много световни забележителности като например Айфеловата кула или наклонената кула в Пиза. Целта е децата със зрителни проблеми да придобият по-добра представа за тези забележителности, за които иначе учат само на теория. След приключване на проекта триизмерните модели ще бъдат подарени на специализираните училища и ресурсните центрове в страната.

За деца от уязвими общности – развиване на социални и емоционални умения

Тези умения са важна предпоставка за създаване на дълготрайни социални връзки, за повишаване на социалната справедливост и изграждане на ефективни социални общности. Сдружение „Шанс и закрила“ – Хасково ще работи с 80 деца от уязвими общности, за да имат те по-добри перспективи за развитие.

За хора с увредено зрение – адаптиране на филми

Поради различни особености на филмовото изкуство, често пъти то е почти напълно недостъпно за хората с увредено зрение. У нас има само десетина адаптирани филма. Затова с проекта си сдружение „Арсов саунд“ ще обогатят колекцията, а дългосрочната им цел е той да послужи за пример и вдъхновение и за други визуални творци да съобразят произведенията си с нуждите на хората с различни специални потребности. Всички адаптирани филми по проекта ще се разпространяват безплатно в цялата страна.

За младите хора – възможност да се чуе гласът им

Проектът на Асоциация „Родители“ ще даде възможност на младите хора да споделят кои са важните за тях теми, свързани с образованието, ценностите, света на възрастните и рисковете, пред които са изправени. В поредица от медийни участия младежите ще разкажат и от какво имат нужда, за да се чувстват защитени и овластени да взимат решения за живота си.

За малките деца в Добрич – „Чудна градина“

В Добрич, по време на интерактивни обучителни сесии в пространство от 18 декара в градска среда, деца от 4 до 11-годишна възраст ще имат възможността да видят и научат как се отглеждат различните сезонни зеленчуци, цветя, билки и горски видове. Във всички дейности ще участват младежите от социалното предприятие „Чудната градина“, които са с интелектуални затруднения. Проектът беше отличен със специален грант от омбудсмана проф. д-р Диана Ковачева.

За учениците с увреден слух – адаптирани театрални постановки в часовете по литература

Проектът “Изиграй ми приказка” на фондация „Арт Бюро“ ще помогне на децата от 5-ти и 6-ти клас в Специалното училище за ученици с увреден слух “проф. Дечо Денев” в София да усвоят с лекота материала по литература чрез актьорски постановки, представени на жестов език.

За децата от приемни семейства – повече права

Проектът на Сдружение „Национална асоциация за приемна грижа“ ще подпомогне младежите от приемни семейства да са проактивни в комуникирането на техните права и включването им във вземането на решения за техния живот чрез провеждане на различни активности за популяризиране на правата на децата в приемните семейства.

За ресурсните учители – подкрепа от други професионалисти

От училищните специалисти се очаква и изисква да бъдат на нужното професионално и емоционално ниво и да работят с деца с различни затруднения, без да е предвиден механизъм за професионална подкрепа. С проекта на Сдружение за споделено учене “ЕЛА” ще бъдат подкрепени над 100 училищни специалисти, които в работни групи и обучителни сесии ще развият важни за тях нови компетентности и умения.

Всички проекти, финансирани по инициативата „Ти и Lidl за нашето утре”, ще се изпълняват до края на 2024 г., а следващото издание ще бъде отворено за нови идеи през октомври.