Шумен – зеленият град

  • Организация: Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „Научно-образователен център за наука, технологии, инженерство, математика и изкуства – СТЕАМ“
  • Населено място: Шумен
  • Година: 2018
  • Област: Образование

Проектът цели създаване на дендрологичен маршрут за опознаване на дърветата и храстите в Шумен.

Резултати: Поставени са 85 табели и 175 авторски снимки на растения, които запознават жителите на града с природното разнообразие в парковете.