Цветове за живот

  • Организация: Фондация „Подобри“
  • Населено място: Шумен
  • Година: 2021
  • Област: Околна среда

Проектът има за цел да насочи общественото внимание върху критичния за оцеляването на планетата проблем – намаляването на пчелните популации. Той се провежда в периода 11.2021 – 09.2022 в 3 населени места – Шумен, Велики Преслав и Каспичан. В рамките на проекта е предвидето проектиране, разработване и поставяне на “умни” градински станции, засяването и поддържането на медоносни цветя, които да привличат пчели, както и организирането на обучение за важността на пчелите, тяхното опазване и отглеждане. Специални QR кодове препращат към създаден сайт, в който всеки може да разбере повече за видовете пчели и различните цветя („цветове за живот“), засадени към станцията „Градините за живот“ и как всеки един от нас може да допринесе за справянето с проблема.

Резултати: В периода от ноември 2021 г. до септември 2022 г. са информирани 5300 души за проблема с намаляващата популация на пчели и последствията за човека.