Училище за толерантност

  • Организация: Сдружение БАЛИЗ-Плевен
  • Населено място: Плевен
  • Година: 2017
  • Област: Образование

Проектът цели да информира и провокира толерантността на ученици от Плевен към техните връстници с интелектуални затруднения.

Резултати: Над 300 ученици са станали по-толерантни към своите връстници с интелектуални затруднения.