Училище за соларни специалисти

  • Организация: Обсерватория за идеи 2D
  • Населено място: Габрово
  • Година: 2019
  • Област: Образование

Проектът цели да промени мисленето на децата, като ги запознае с важните проблеми на околната среда. Мотивацията зад това е свързана с нуждата децата да бъдат по-подготвени и информирани относно заобикалящия ги свят. Предвижда се 30 деца да бъдат увлечени по възобновяемите енергийни източници. Очаква се заедно с тях да бъде изградена учебна база и тя започне да се ползва и от други като споделено пространство.

Резултати: В рамките на проекта 560 души са посетили учебна база за справяне с проблемите с околната среда, а 30 деца са въведени в темата за ползата от възобновяемите енергийни източници.