С раница и колело в Беласица

  • Организация: Българска фондация „Биоразнообразие“
  • Населено място: София и населените места в подножието на планина Беласица (с. Беласица, с. Коларово, с. Самуилова, с. Камена, с. Яворница, с. Ключ, с. Скрът и с. Габрене)
  • Година: 2019
  • Област: Акивен начин на живот

Проектът цели създаването на безплатната интерактивна онлайн карта на пешеходните и вело маршрути в планината Беласица с описание, забележителности, GPS следи, височинни профили и снимки. По този начин се очаква да се популяризира туризма в планината.

Резултати: Полуляризирането на туризма на планина Беласица с новоизградениете вело и пешежодни маршрути достигна до 5000 човека.