Създаване на клуб за водни приключения и спорт

  • Организация: Фондация с обществено полезна дейност „Кентавър арт“
  • Населено място: Пловдив
  • Година: 2019
  • Област: Околна среда

Понастоящем водни спортове в Пловдив могат да се практикуват само в Гребния канал от активни спортисти. Идеята на проекта е да създаде материална база и да се организира ползването ѝ от гражданите и гостите на града. Проектът цели създаването на клуб и организирането на най-малко 10 еднодневни събития в р. Марица.

Резултати: 1781 души вече практикуват водни спортове в новосъздадения спортен клуб.