Синеморски смокинови истории

“Синеморски смокинови истории” е проект за създаване на уникално културно преживяване в село Синеморец базирано на местен символ – смокинята, който целим да се превърне в местна гордост. Той разказва за традициите и културното наследство в района и предоставя достъп до съвременно изкуство за местната общност и гости на селото. Проектът оформя и пространство за изява пред нови публики за артисти от различни сфери. Основните дейности са с фокус върху смокините и включват: 1) творчески ателиета по сито печат, цианотипия, португалско изкуство с керамика “азулежу; 2) лятно кино прожекции на анимационни и късометражни филми; 3) кулинарна работилница и кулинарен тур; 4) ботанически и културно-исторически беседи; 5) интерактивно музикално представление.