Светът на слепите хора

  • Организация: Фондация – „Очи на четири лапи“
  • Населено място: София
  • Година: 2017
  • Област: Образование

Проектът цели да запознае децата със света на слепите хора. Създадено е помагало, разпространено по време на обучения за децата.

Резултати: 1000 деца и 2868 членове на техните семейства научиха какво е правилното поведение при срещата с незрящ и станаха по-толерантни.