Разкази отвъд етикетите

В рамките на 12 месеца да бъдат продуцирани и публикувани четири мултимедийни материала (текст, снимки, видео и аудио) на социално значими тем:  Състоянието на психиатричната помощ

Интеграцията на бежанците у нас.

Образователните медиатори Изкуството, което променя градовете ни.