Работилница – Анимирай обичáй

  • Организация: Сдружение „НИШАН“
  • Населено място: София
  • Година: 2018
  • Област: Образование

Проектът цели да запознае деца по интересен начин с различни български обичаи.

Резултати: В рамките на проекта са се провели работилници, в които 64 ученици от 6 столични училища са осъвременили български народни обичаи с помощта на новите технологии. Създадените продукти са били разпространени сред съучениците им и са достигнали до над 3000 деца.