Приобщаващ спорт

Проектът е насочен към спортни дейности за хора с интелектуални затруднения, тяхното приобщаване, овластяване и застъпничество за повече възможности за организиран спорт. Проектът включва подготвителни спортни тренировки за хора с интелектуални затруднения, организиране на регионално спортни демонстрации на различни спортове (Приобщаваща олимпиада) и застъпническа кампания за приобщаващ спорт. От дейностите ще се възползват пряко около 80 души, минимум 50 ще са с интелектуални затруднения. Посланията от кампанията ни ще достигнат до над 2000 души.