От извора – културно наследство в модерна градска среда

  • Организация: Народно Читалище „Пробуда – 1926“
  • Населено място: Горна баня, София
  • Година: 2022
  • Област: Култура и историческо наследство

Проектът предвижда визуална и инфраструктурна промяна на парковото пространство до минералната баня в Горна баня, включително откритата сцена и разчита на прякото участие на местните жители. Ще се създаде и спектакъл „От извора“, посветен на водата като ресурс и спътник по пътя на човека през целия му живот. С изпълнените дейности се цели да се обнови облика на градската среда в централната част на квартала, да се представи легендата за лечебната вода на Горна баня по съвременен начин и да бъдат привлечени нови туристи за посещение.

Резултати: В рамките на проекта са проведени две доброволчески акции за възстановяване и облагородяване на парковото пространство, в които са се включили общо 40 човека, 70% от които доброволци, млади мъже и жени на възраст 25-60г.