Общи условия и изисквания за кандидатстване в област #BeVocal (PDF)

Преди да попълните формуляра за кандидатстване, уверете се, че сте запознати с пълните ОБЩИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ на инициативата „Ти и Lidl за нашето утре“ за област #BeVocal.