Оборудване на музикално студио в НМУ „Любомир Пипков“

  • Организация: УН Национално музикално училище
  • Населено място: София
  • Година: 2022
  • Област: Образование

Националното музикално училище до момента не е имало напълно оборудвано и работещо професионално студио за звукозапис. С цел преодоляване на обучителни затруднения, възникнали вследствие на провежданото обучение от разстояние в електронна среда по време на студените месеци в изминалите две години, училището спешно се нуждае от оборудване на звукозаписно студио. В условията на COVID-19 е изключително важно учениците да имат възможност да свирят/пеят с акомпанимент на пиано – дейност, която е трудно осъществима, когато участниците не могат да бъдат заедно в учебния процес.

Резултати: Към момента все още се изработва професионалното студио за звукозапис.