Недопускане на пожари през есенно-зимния отоплителен сезон

  • Организация: Сдружение „Спортен клуб „Пирин – 160“
  • Населено място: Благоевград
  • Година: 2018
  • Област: Образование

Проектът цели повишаване на културата за пожарна безопасност и развиване на умения за справяне в такива ситуации.

Резултати: Кампанията е обхванала над 10 000 домакинства, а в инструктажи за безопасно поведение са се включили и 1250 ученици.