Нашите часове

  • Организация: Сдружение “ИМКА”
  • Населено място: Габрово
  • Година: 2021
  • Област: Образование

В рамките на 12 месеца проектът пилотира иновативни форми за мотивиране и подкрепа на ученици и подрастващи за активно участие в учебния процес и поемане на отговорност за собственото си развитие. Проектът внася позитивна промяна във взаимоотношенията между учители, ученици и родители, преодолявайки някои от негативните въздействия на пандемията от COVID 19. Проектът насърчава активното участие на младежите в живота на общността. Toй осигурява директно включване на 400 ученици от 2 гимназии в Габрово, като и 200 родители, 30 учители и 20 младежки лидери и представители на други институции и заинтересовани страни.

Резултати: 2700 души са положително повлияни от иновативните форми за мотивиране и подкрепа на ученици и подрастващи.