Наука, арт и технологии в образованието

  • Организация: СНЦ „Български географски портал – Географ БГ“
  • Населено място: София
  • Година: 2019
  • Област: Образование

Проектът цели учителите в основното образование да придобият актуална професионална квалификация чрез съвременни и иновативни арт-технологии. Целта е да постигнат по-високи нива на мотивация сред учениците в България, чрез обучението на 80 учителя. Затова е необходимо учителите по природни науки да бъдат запознати с най-новите иновативни подходи в образованието, които отговарят на европейските стандарти.

Резултати: В рамките на проекта 80 учители са се запознали със съвременни и иновативни арт технологии, а с придобитите знания са повлияли на 1500 ученици.