Мултикултурен диалог чрез изкуство

В Куртово Конаре живеят повече от 40 чужденци от 10 националности, които не са включени активно в общностния ни живот. Нашето желание е да ги включим, представяйки тяхната култура, традиции, кухня, музика. За целта ще реализираме дейности, свързани с представянето на традиции, обичаи, музика и кухня на чужденците, живеещи в Куртово Конаре на пет общностни събития и по време на ежегодната Детска лятна академия – в Седмицата на приятелството. На Куртово Конаре Фест , който ще има своето 16-то издание през септември 2024 г. и който се провежда три дни, ще имаме представяне на различни по жанр изкуства, в които ще предствим и нашето културно наследство – фолклор, занаяти, кухня, но и ще поканим гостуващи групи и индивидуални творци от различни етноси и националности.