Многообразие и равенство в “Чудната градина”

От 5 години организацията ни развива социалното предприятие „Чудната градина“, което дава работа на младежи с интелектуали затруднеиня. Разполагаме с терен от 18 дка в градска среда и сме заобиколени от едно голямо СОУ и три детски градини.  Идеята ни е в „Чудната градина“ да създадем пространство, в което да организираме провеждането на интерактивни обучителни сесии на открито, работилници и събития, в които участници да бъдат деца от 4 до 11 години. По време на интреактивните обучителни сесии на открито, всички наши малки гости ще имат възможността да видят и научат как се отглеждат различните сезонни зеленчуци, цветя, билки и горски видове. Във всички дейности ще участват младежите от „Чудната градина“, като планираме двама от тях да бъдат помощник обучители, а един – координатор на проекта.