Мисия Скаут

  • Организация: Сдружение „Шанс и закрила“
  • Населено място: Хасково
  • Година: 2018
  • Област: Акивен начин на живот

Насърчаване на активен начин на живот сред децата е едно от предизвикателствата на нашето съвремие. Затова целта на „Мисия Скаут“ е да провокира децата да оставят дигиталните устройства и да опознаят природата чрез серия от занимания на открито.

Резултати: В рамките на проекта, 113 деца от Хасково и региона са се включили в забавни мисии на открито, като 66 от тях са участвали и в скаутски групи за обществено полезни инициативи.