Малките изследователи – големи откриватели

  • Организация: Сдружение “Дете и пространство”
  • Населено място: София
  • Година: 2021
  • Област: Образование

Целта на проекта е да се осъвремени и надгради знанията на родителите на малки деца, както и да се предостави практическа информация чрез разработването и популяризирането на „Уроци по живо общуване с детето“. Уроците са разделени в 6 теми и насочени към родители на деца в ранна детска възраст (0-3г.), родители на деца в предучилищна възраст (3-7г.) и професионалисти, работещи в детска градина, в т.ч. и тези от яслена група. Предвижда се провеждането на две родителски ателиета за ранно детско и предучилищно развитие, както и две отделни ателиета с педагогическите и непедагогическите специалисти в рамките на една детска градина.

Резултати: 4373 родители са надградили и осъвременили знанията си по отношение на отглеждане на малки деца.