Картините на Майстора оживяват на Хисарлъка

  • Организация: Сдружение „Дебют“
  • Населено място: Кюстендил
  • Година: 2022
  • Област: Култура и историческо наследство

Проектът предвижда създаване на младежки спектакъл, който представлява съвременен прочит на творчеството на големия български художник чрез синтез на визуални изкуства, танци и театър. Спектакълът ще бъде включен в културната програма на града, а кулминация на проекта е изнасянето му пред публика от над 1000 души на римската крепост Хисарлъка. Проектът въвлече директно 20 младежи (10 момичета и 10 момчета) от горните гимназиални курсове и наскоро завършили средно образование в дейности, които да повишат тяхната креативност, умения за представяне пред публика, за маркетинг и реклама, а същевременно ще обогатят културната програма на града и ще допринесат за отбелязване на 140-тата годишнина от рождението на големия български художник Владимир Димитров-Майстора.

Резултати: Привлечени са 20 младежи – участници, разпределени в различни роли: актьори, сценични работници, мениджъри на спектакъла, дизайнери. Придобити са театрални и танцови умения от двадесет младежи чрез проведени 20 театрални занимания и 20 танцови занимания.