Калимок – виждам те!

Проектното предложение „Калимок – виждам те!“ се фокусира върху Защитена местност „Калимок-Бръшлен“, край гр. Тутракан и обхваща изграждане на видеонаблюдение на ключови места в местността, предоставяне на свободен достъп до него на общността и заинтересованите страни (контролни органи), монтиране на екрани за постоянно наблюдение в 2 училища и в единствения по рода си Етнографски музей „Дунавски риболов и лодкостроене“ в гр. Тутракан, провеждане на поредица открити уроци в училища и на открито, и екскурзии, сключване на трайни партньорства с отговорните институции (Пожарна служба, РИОСВ, ПП „Русенски Лом“, РПУ – Тутракан и др.), училищата и музея, и информационна дейност.`