Интерактивна среда в библиотеката в Златица

  • Организация: Народно читалище „Христо Смирненски – 1889”
  • Населено място: Златица
  • Година: 2021
  • Област: Култура и историческо наследство

Съвременните деца от предучилищна, начална и средна училищна възраст – от 5 до 14 годишни, почти не четат книги. Децата от предучилищна възраст от много рано свикват да ползват смартфони и таблети. По-големите деца също почти не четат. Целта на проекта е чрез атрактивни книги-игри, комикси, 3D, 4D и книги с добавена реалност и чрез визуализиране на обектите и героите в книжките да се предизвика интереса към четенето и на традиционните книги. Ще се използва обвързаността на децата със смартфоните и таблетите за приобщаване към четенето на книги и към библиотеката.

Резултати: Чрез атрактивни книги-игри, комикси, 3D, 4D и книги с добавена реалност се предизвика интереса на 1155 души към четенето и традиционните книги.