Интерактивен екскурзовод в музея на Яворов

  • Организация: Клуб „Отворено общество“
  • Населено място: Стара Загора
  • Година: 2021
  • Област: Култура и историческо наследство

Проектът поставя допълнителен акцент върху Къщата музей „Яворов“ и прави по-атрактивна и привлекателна неговата дейност. В модерните музеи светят екрани, проектират се образи, звучи музика, а предметите се движат. Интерактивният екскурзовод освежава атмосферата и пренася музейното преживяване на много по-дълбоко ниво. Родната къща на Яворов, превърната от близо 70 години в музей, днес е единствената действаща културна институция в Чирпан. Интерактивният екскурзовод стимулира интереса и привлича младата публика, има вграден в дисплея свой преброител за посетилите на отделните фрагменти: филмовия разказ за Яворов; трите музи на поета – Мина, Лора и Дора; Македония и Яворов; стиховете и интерактивния албум за живота на Яворов.

Резултати: След модернизирането на Къщата музей „Яворов“ в град Чирпан, 3650 души са посетили единствената действаща културна институция в града, като интерактивният екскурзовод стимулира интереса и привлича значима млада публика.