Иновативна достъпност до изкуство и образование

Идеята на проекта е да се създадат два тактилни макета – на залата на Университетския театър и сградата на СУ, които да създадат необходимата инфраструктура именно там, където незрящите могат да получат своето театрално образование, могат да посещават различни уъркшопи, ателиета, дискусии, работилници и театрални постановки напълно безплатно. Макетите ще се представят в Училище за ученици с нарушено зрение “Луи Брайл”, дневен рехабилитационен център за зрително затруднени и Читалище на слепите „Луи Брайл 1928“ и ще останат в залата на УТ на СУ.

Резултати: Изработени са 4 макета (1 за театъра и 3 за Ректората), 1 локация, 1 аудио реклама, 1 видео, 50 информационни брошури на брайл. В рамките на проекта между 18 и 30 ученика са ползвали макетите.