Изкуство НА ЗЕЛЕНО

Случаят с парк „Бедечка” в град Стара Загора е десетилетна история на гражданска борба за запазване на зелена площ от над 300 декара. През годините паркът се поддържа от доброволци – доколкото общинската грижа е невъзможна преди финализиране на въпроса със собствеността. През миналата година паркът стана сцена на първи по рода си тематичен фестивал за изкуство, спорт и урбанизъм – „На зелено“. Настоящият проект цели да надгради идеята на този фестивал, като превърне неговите дейности в многомесечна програма с образователен и приобщаващ ефект. Ученици, групи с различни потребности и местната общност ще бъдат включени в културна, природоопазваща и гражданска поредица от събития, включваща образователни инициативи, доброволческа програма за облагородяване на района след десетилетия на лоша или никаква поддръжка, плейсмейк намеса и културна програма, която на свой ред отново да фокусира всички тези дейности.