Изграждане на обезопасена мултифункционална спортна площадка

  • Организация: Сдружение „УН 122 ОУ Николай Лилиев“
  • Населено място: София
  • Година: 2019
  • Област: Акивен начин на живот

Проектът цели да предостави възможност на над 2500 деца от 122 ОУ и от кв. Лозенец да спортуват активно. Площадката ще даде възможност за активен спорт, както в учебно, така и в извънучебно време. Дейностите включват реновиране на вече съществуваща площадка от 96 кв.м. Дългосрочно проектът е ефективна мярка срещу наднорменото тегло и обездвижването при децата.

Резултати: Реновираната спортна площадка се използва от около 3400 деца от училището и квартал Лозенец.