Играй и учи с мен

  • Организация: Фондация “Очи на четири лапи”
  • Населено място: София
  • Година: 2021
  • Област: Образование

Проектът „Играй и учи с мен“ цели да образова и информира най-малките ученици (от I до IV клас) за възможностите и ограниченията на хората с увреждания, придружени от кучета водачи и асистенти, чрез образователна интерактивна игра с продължителност 2-5 минути, под формата на анимирано мобилно приложение за сваляне. Играта „Кучета на работа“ се фокусира върху промяната на нагласите, чувствителността и разбирането на 2000 деца от начален курс, а непряко ще повлияе на още 6000 души, представляващи семействата и учителите им. Тя ще предостави на най-малките ученици знание за: правилно поведение при среща с човек и куче водач или асистент; правата за свободен достъп в обществения транспорт и на обществени места; възможностите на кучетата помощници на хора с увреждания, при това по иновативен, безопасен и атрактивен начин, и без ограничения за време и място.

Резултати: В рамките на проекта 8000 деца, техните учители и родители са запознати с възможностите и ограниченията на хората с увреждания, придружени от кучета водачи и асистент.