Зелена класна стая

  • Организация: СУН при ОУ „Хр. Смирненски“
  • Населено място: Генерал Тошево
  • Година: 2017
  • Област: Образование

Проектът цели създаването на зелена класна стая в двора на училището, за да стимулира интереса на децата към природните науки и да повиши знанията им.

Резултати: Класната стая е любимо място за 208 деца и 26 учители, които провеждат своите часове в близост до алея с билки.