Здраве, активност, движение, за хората над 65 – приключение

Надяваме се да създадем навици у хората над 65 години, свързани с активно гражданско поведение, ясна позиция, относно опазване и почистване на околната среда, повече движение, подобряване на жизнения тонус и създаване на нови социални контакти, защото повечето възрастни живеят сами и нямат достатъчно разнообразен живот.Предвидили сме 4 дейности. В дейност 1 ще бъдат поставени перголи, маса и пейки, соларни системи, ще бъдат засадени декоративни дървета, храсти и целогодишни цветя в двора на местната църква. В дейност 2 сме предвидили почистване на плажната ивица, съчетано с различни дейности за движение и активност. Дейност 3 е провеждане на спортно състезание за малки и големи с осигурен кетъринг за завършване на спортния ден, а дейност 4 е екскурзия с цел религиозен и културен туризъм