Жестословник: речник от основни жестове за началното образование

  • Организация: Фондация „Силата на глухите деца“
  • Населено място: Владая
  • Година: 2022
  • Област: Образование

Проектът има за цел създаването на подробна концепция за ЖЕСТОВ РЕЧНИК с включени основни понятия, свързани с обучението в началното училище. Речникът обхваща поне 1000 речникови единици, снабдени със следните компоненти: словесно представяне; жестово представяне; обяснение на достъпен език за деца в начална училищна възраст; илюстративен материал – за конкретни понятия; илюстративен материал – примери за употреба в учебното съдържание; връзки с други думи; връзки с други жестове. Речникът е помощно средство в системата за образование и подпомагане с помощта на жестов език за деца и ще бъде разширяван и използван дългосрочно.

Резултати: Към момента по проекта са израбетени около половината необходими снимкови и видео материали за речника.