Ехо от миналото

  • Организация: Бъдеще за Никюп
  • Населено място: с. Никюп, Велико Търново
  • Година: 2019
  • Област: Култура и историческо наследство

Писмото на двамата императори е запечатано за поколенията върху камък. Надписът е открит през 1923 г., натрошен на парчета и със следи от огън. Посланието му е от голямо значение за историята на античния град Никополис ад Иструм и Римската империя като цяло. Запазването и експонирането на надписа ще обогати неповторимата атмосфера на един от най-добре запазените антични градове у нас – Никополис ад Иструм. Това ще окаже благоприятно въздействие върху близкото с. Никюп, което носи в името си съставка от величественото название на древния Никополис.

Резултати: 2300 души са запознати със значението на историческото писмо на императорите на Никополис ад Иструм и Римската империя.