Допълнителни ресурси за одобрени проекти

Декларациите за заснемане на лица под и над 18 години са допълнителен ресурс, но всяка организация и нейният одобрен прооект трябват да разполагат с тях – свалени и подписани! Тези декларации представляват съгласие за заснемане от всеки участник в проекта и предоставят права снимките и видеата да бъдат използвани. ОРГАНИЗАТОРЪТ е възможно да изиска да му бъдат предоставени всички подписани декларации.

Месеченият план-график се попълва и израща от организацията на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с информационна цел какво и кога предстои като дейности и събития по проект, получил финансиране. Документът трябва да бъде свален, попълнен и изпратен по имейл.

Наръчник за изпълнение на дейностите, свързани с визуализацията и популяризиране на проектите