Дигиталният кът – любимо място за учене и творчество

  • Организация: Сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство при ОУ „Отец Паисий“
  • Населено място: Силистра
  • Година: 2022
  • Област: Образование

Предвижда се дигиталният кът да бъде изграден във фоайето и коридора на втория етаж на ОУ „Отец Паисий“ – гр. Силистра, с възможност за използване от всички ученици, учители и гости, както по време на учебните часове, така и през междучасията. Участие в открити занятия ще вземат и деца от детските градини на територията на община Силистра. Дигиталният кът ще се превърне в сборно пространство за креативно мислене, работа в екип, комуникация и критично мислене. Той ще се използва за бинарни уроци по роботика и английски език, както и визуално програмиране в часовете по допълнителна подготовка. Предвиждат се организирани гъвкави зони с леки и преместваеми мебели за практическа работа, дискусии и презентации.

Резултати: Дигиталният кът в ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра е открит с бинарен урок, на който са присъствали родители, учители, представители на местната власт и ученици. Общо около 215 ученика използват новоиградения кът в училището.