Дигитален център Родолюбие

  • Организация: Сдружение „ПМГ-Надежда”
  • Населено място: Ловеч
  • Година: 2021
  • Област: Образование

Проектът “Дигитален център Родолюбие“ се фокусира върху разширяването на електронното и онлайн обучение, чрез прилагането на нови методи на преподаване. Целта е да се промени образователния процес в училище, в частност в часовете по История и цивилизации. Изграждането на нова среда, оборудването с модерна техника и технологии, използването на различни методи на преподаване довежда до промяна в нагласите на учениците. Интересът им към предмета неминуемо се засилва, а това индиректно влияе положително върху представянето и успеха им.

Резултати: 699 деца и младежи са засилили интереса си към предмета История и цивилизация, а това е повлияло положително и на общия им успех.