Деца и младежи в полезно действие

  • Организация: Фондация „Мисия Криле“
  • Населено място: Стара Загора
  • Година: 2022
  • Област: Околна среда

Фондация „Мисия Криле“ иска да продължи положените начални усилия за активизиране на местната общност на село Сулица и по-специално децата и младите хора, живеещи или гостуващи в него. Да се мотивира доброволчеството и да се развива като ценност в малката общност, като знак за самопомощ и активизъм. Да се облагороди екопътека и да се разшири младежката зелена зона за спорт и отдих, която вече е започната от родителите и младежите от местната общност. Ще се организират и проведат акции за почистване на замърсени райони в и около селото, в които да се включат млади хора и деца с техните родители. Ще се проведе комуникационна кампания, която по съвременен начин да сподели научените уроци, постигнатите резултати и да насърчи към действие по-широката общност на Стара Загора и останалите ѝ 62 села.

Резултати: В рамките на проекта около 50 души са се включили като доброволци в акциите на организацията.