Децата и актуалните професии

  • Организация: Сдружение „ГлухАРТчета“
  • Населено място: София
  • Година: 2017
  • Област: Образование

Проектът цели да запознае децата от начален курс с различни професии, като им помогне да разберат връзката между образованието и професионалната реализация.

Резултати: 250 ученици от 3 столични училища се запознаха с 10 от най-актуалните професии по време на организираните творчески работилници и ролеви занимания.