Да чуем младите – важен за родители и учители!

Целта на този проект ще бъде да дадем възможност да се чуе гласът на младите хора по важните за тях теми свързани с образованието, важните ценности и нужди, какво искат да кажат за света на възрастните, рисковете около тях и от какво имат нужда, за да се чувстват защитени и овластени да взимат решения за живота си. За реализиране на тази цел планираме да създадем серия от медийни участия в специализирана рубрика с нашия партньор Дарик радио. Записите от всяко предаване ще бъдат качени по каналите на Дарик радио и на Асоциация Родители. Създадените записи и видеа ще са насочени към родителите и останалите значими възрастни, към широката общественост.Въз основа на нашата дългогодишна работа, виждаме нуждата младите хора да имат повече възможности да говорят и да бъдат чути какво мислят за образованието, здравето си, нуждата от грижа, подкрепя, ценност, какво е важно за тях.